rehberim yanımda
rehberim yanimda
rehberim yanimda
rehberim yanimda
rehberim yanimda
rehberim yanimda
rehberim yanimda
rehberim yanimda
rehberim yanimda

Rehberlik Envanterleri

ilkadım birey tanıma

Günümüz eğitim öğretim disiplinleri, tek tip öğrenci profili yerine farklı yetenek, tutum ve değerlere sahip öğrenci profillerine odaklanmaktadır.

Yaşam Pencerem Anketi

Yaşam pencerem anketi ekim ayı içerisinde ortaokul ve liselerde, okul rehberlik hizmetleri tarafından uygulanarak; sınıf-okul risk haritası oluşturulabilir. Ayrıca öğrencilerin kişisel problemlerini tespiti amaçlanır.

başarısızlık nedenleri anketi

BAŞARISIZLIK NEDENLERİ ANKETİ’nin amacı, öğrencilerin başarısız olmasına yol açan nedenleri belirleyerek, onları ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktır.

burdon dikkat testi

Öğrencinin dikkat gücünü ölçmek amacıyla kullanılır. Eğitim - Öğretim yılı boyunca sınıf içinde dikkat eksikliği yaşayan öğrencileri belirlemek amacıyla kullanılır.

calisma davranislari ölçeği

ÇALIŞMA DAVRANIŞI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ'nin amacı, öğrencilerin çalışma davranışları ile ilgili tutum ve davranışları belirlemek, tespit edilen eksiklik ...

kimdir bu

Sınıfın sosyal yapısını tanıma amacıyla kullanılır. Bu teknik öğrencilerin, kendilerini ve birbirlerini nasıl algıladıkları konusunda bilgi verir.

kime göre ben neyim

KİME GÖRE BEN NEYİM? envanteri, öğrencilerin birlikte yaşadıkları çevre tarafından hangi özellikleri ile tanındıklarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

mesleki ilgi envanteri

MESLEKİ İLGİ ENVANTERİ‘nin amacı, öğrencilerin kişilik özelliklerini belirleyerek, mesleki ilgisini ve yönelimini belirlemektir.

mesleki olgunluk ölçeği

Lise öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeylerini, dolayısıyla onlardan beklenilen mesleki gelişim görevlerini ne derece yerine getirdiklerini öğrenmelerine ...

problem tarama envanteri

PROBLEM TARAMA TESTİ ’nin amacı, öğrencilerin belli başlı problemlerini, ihtiyaçlarını belirlemek ve onları ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktır.

sınav kaygısı ölçeği

SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ ’nin amacı, öğrencilerin sınav ile ilgili kaygılarını ve sebeplerini belirlemek ve onları ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktır.

sosyometri

Bir grubu oluşturan bireylerin sosyal durumu, birbirleri ile olan ilişki biçimi, grup içindeki alt grupları, klikleri, kısaca grubun gerçek durumunu belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

"Değer Katar"

Copyright © 2015 Dersonet Okul Kolej Yönetim Programı
Datasis Yazılım Donanım İletişim Yayıncılık Eğitim ve Sınav Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. (BİL-KOD :1191)

dersonet

omr market

Rehberim Yanımda İlkadım Birey Tanıma Envanteri