Alternate Text

İlkadım Envanteri

Alternate Text

Yaşam Pencerem Anketi

Alternate Text

Başarısızlık Nedenleri Anketi

Alternate Text

Burdon Dikkat Testi

Alternate Text

Çalışma Davr. Değerlendirme Ölçeği

Alternate Text

Kimdir Bu?

Alternate Text

Kime Göre Ben Neyim

Alternate Text

Mesleki İlgi Envanteri

Alternate Text

Mesleki Olgunluk Ölçeği

Alternate Text

Problem Tarama Envanteri

Alternate Text

Sınav Kaygısı Ölçeği

Alternate Text

Sosyometri

Mesleki İlgi Envanteri

Birey Tanıma Teknikleri kapsamında hazırlanmış, MESLEKİ İLGİ ENVANTERİ ‘nin amacı, öğrencilerin kişilik özelliklerini belirleyerek, mesleki ilgisini ve yönelimini belirlemektir.


Kimlere Uygulanır

İlkokul 4. Sınıf, ortaokul 5-6-7-8. sınıflar ve ortaöğretim kademesindeki bütün öğrencilere uygulanabilir.

Uygulanışı

Okulda (kurumda) rehberlik programı çerçevesinde, kağıt kalem testi olarak hazırlanmış MESLEKİ İLGİ ENVANTERİ, sınıf rehber öğretmenleri tarafından her bir öğrenciye verilir. Öğrencilerden, envanteri yönergesi ve öğretmenin uyarıları doğrultusunda doldurmaları istenir.

Ürün Özellikleri
  • Tüm Optik okuyucu modellerine göre okutma ayarları hazırlanmıştır.
  • Formlarımız 100% okuma garantilidir.
  • Optik Formlar 110 gr. 1.Hamur kâğıttan üretilmektedir.
  • Optik Okuyucusu olmayan kurumlara, ücretsiz okutma hizmeti verilmektedir.
Nasıl Değerlendirilir?

Okulda (kurumda) Optik Okuyucu varsa Optik Formları okutularak dat (TXT) dosyası oluşturulur. Sonrasında, www.rehberimyanimda.com adresinde yer alan Web Tabanlı DERSONET Rehberlik Programı’nda değerlendirilerek ayrıntılı rapor ve analizleri anında alır.

Okulda (Kurumda) Optik Okuyucu yoksa, Optik Formlar DATASİS’e gönderilir. DATASİS kendisine gelen MESLEKİ İLGİ ENVANTERİ’ne ait Optik Formları aynı gün okutur ve değerlendirir.

Okul (Kurum) kargo beklemeksizin, kendisi www.rehberimyanimda.com REHBERLİK PLATFORMU’ nda yer alan Web Tabanlı DERSONET Rehberlik Programı’na kendi şifresi ile girerek ayrıntılı rapor ve analizleri alır.

Ayrıntılı Tablo ve Grafiklerle desteklenmiş sonuç raporunda öğrencilerin belirgin kişilik özellikleri ile mesleki ilgi ve yönelimleri açıkça belirtilir.