Veli Memnuniyet Anketi

Veli Memnuniyet Anketi; velilerin okul ortamı hakkındaki düşüncelerini açıklamalarına fırsat vererek, okul ortamı hakkında ayrıntılı bir durum tespiti yapılmasına olanak sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kağıt kalem testi şeklinde hazırlanmış olan Veli Memnuniyet Anketi, veli toplantısı esnasında 10-15 dakika içinde sınıf ortamında uygulanabilir özelliktedir. Anketin niteliği itibariyle formun kimin tarafından doldurulduğunun belirlenmesi söz konusu değildir.

Uygulama sonrası, www.rehberimyanimda.com adresinde yer almakta olan DERSONET Web Tabanlı Rehberlik Programı’nda 4 adım ve 4 dakikada hızla değerlendirilerek, anket sonuçları kurum yetkilerince alınabilir. (Optik okuyucu cihazı olmayan kurumlara ücretsiz okutma hizmeti verilmektedir.)